Utrwalenie poprawnej wymowy głoski syczącej “s”- skojarzeniówka oraz opozycja głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych “k-t, g-d”- wiersz.