Utrwalenie poprawnej wymowy głoski syczącej „s”- skojarzeniówka oraz opozycja głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych „k-t, g-d”- wiersz.