Automatyzacja poprawnej wymowy głosek wargowo- zębowych “f, w” w mowie spontanicznej oraz ćwiczenia na sylabach utrwalające poprawną artykulację głoski syczącej “s”.