Automatyzacja poprawnej wymowy głosek wargowo- zębowych „f, w” w mowie spontanicznej oraz ćwiczenia na sylabach utrwalające poprawną artykulację głoski syczącej „s”.