Ćwiczenia artykulacyjne usprawniające wargi, język i podniebienie miękkie oraz utrwalanie poprawnej artykulacji głoski „k”– usprawnianie słuchu fonematycznego.