Rozumienie mowy- samodzielne tworzenie dialogu, dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych oraz utrwalanie poprawnej wymowy głoski syczącej “s” w wyrazach.