Rozumienie mowy- samodzielne tworzenie dialogu, dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych oraz utrwalanie poprawnej wymowy głoski syczącej „s” w wyrazach.