Ćwiczenia warg i języka przygotowujące narządy mowy do poprawnej wymowy głosek ciszących “ś, ź, ć, dź” oraz utrwalanie artykulacji głosek “k, g”– zagadki.