Ćwiczenia warg i języka przygotowujące narządy mowy do poprawnej wymowy głosek ciszących „ś, ź, ć, dź” oraz utrwalanie artykulacji głosek „k, g”– zagadki.