Opozycja głosek “k-t, g-d” – wyliczanka oraz utrwalanie poprawnej wymowy głoski wargowo- zębowej “w” w zdaniach.