Opozycja głosek „k-t, g-d” – wyliczanka oraz utrwalanie poprawnej wymowy głoski wargowo- zębowej „w” w zdaniach.