Automatyzacja poprawnej wymowy głosek szeregu ciszącego “ś,ź,ć,dź” oraz utrwalanie poprawnej artykulacji głoski “k” w zdaniach.