Automatyzacja poprawnej wymowy głosek szeregu ciszącego „ś,ź,ć,dź” oraz utrwalanie poprawnej artykulacji głoski „k” w zdaniach.