Ćwiczenia artykulacyjne- usprawnianie czubka języka oraz utrwalanie poprawnej wymowy głoski “g”– swobodne wypowiedzi.