Ćwiczenia artykulacyjne- usprawnianie czubka języka oraz utrwalanie poprawnej wymowy głoski „g”– swobodne wypowiedzi.