Utrwalanie artykulacji głoski “f” na materiale obrazkowym, ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz ćwiczenia przygotowujące do poprawnej artykulacji głoski “k”– wyrazy dźwiękonaśladowcze.