Utrwalanie artykulacji głoski „f” na materiale obrazkowym, ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz ćwiczenia przygotowujące do poprawnej artykulacji głoski „k”– wyrazy dźwiękonaśladowcze.