Po poznaniu samogłosek a i o przyszła pora na poznanie spółgłoski M, m.

Jak wcześniej dzieci po ćwiczeniach ruchowych dotyczących orientacji w schemacie własnego ciała, umiejętności rozróżniania kierunków oraz stosowania pojęć określających relacje przestrzenne przeszły do ćwiczeń językowych czyli nauki wierszyka oraz słuchowo- językowych opartych na kontekście obrazka.

Dzieci zapoznały się z obrazem graficznym liter, pisały je w powietrzu, na kaszce mannie , układały kształt ze sznurka. Pisały również litery M, m po śladzie i w liniaturze zgodnie z kierunkiem strzałek.

Wyszukiwały w otoczeniu wyrazów na głoskę m. Głoskowały krótkie wyrazy oraz wysłuchiwały pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie.

Chętne dzieci układały wyrazy z dostępnych liter.