„Wesołe Misie” zapoznają się z zapisem swojego imienia według metody I. Majchrzak – „Odimienna metoda nauki czytania”  i wkraczają w świat liter. Dziecko poprzez własne imię, z którym się utożsamia, rozbudza swoje zainteresowanie pisaniem i czytaniem. Zabawy są wspólne dla wszystkich, jednak każdy działa na własnej wizytówce. W pierwszym etapie dzieci rozpoznają zapis własnego imienia a jednocześnie dostrzegają różnice między kształtem poszczególnych liter w jego zapisie.