Dzieci w ramach zajęć mogły poznać warzywa posługując się prawdziwymi eksponatami. Uczyły się rozpoznawać i nazywać je, określać ich kształt, kolor. Miały również okazję obejrzeć teatrzyk sylwet pt. „Rozum i serce”.