W miesiącu wrześniu dzieci poznały takie wartości jak: DOBRE MANIERY i ODWAGA.

„Przyjazne Misie” wiedzą już, że dobre maniery to umiejętność włąściwego zachowania się w określonych sytuacjach, używanie kulturalnego słownictwa, dotrzymywanie słowa, dbanie o wygląd.

Dzieci wiedzą również, że odwaga to śmiała postawa wobec niebezpieczeństwa służąca dobru innych ludzi, to obrona słabszych, którym dzieje się krzywda, to również pokonywanie nieśmiałości, podejmowanie nowych wyzwań, mówienie prawdy a także umiejętność przyznania się do błędu.