W minionym tygodniu dzieci uczestniczyły w zajęciach , które przybliżyły im pracę listonosza i Urzędu Pocztowego.