Szanowni Państwo, przedstawiciele „trójek klasowych”, wybranych podczas pierwszych zebrań.

W miniony wtorek, 28 września, odbyło się zebranie Rady Rodziców naszego przedszkola. Państwa frekwencja na spotkaniu była zatrważająco niska. Powinno być obecnych co najmniej 7 osób (jeden przedstawiciel z każdego oddziału). Przybyły osoby 3. Tym samym nie byliśmy w stanie wybrać prezydium Rady Rodziców, nie można było także podjąć uchwał, które Rada Rodziców powinna podjąć.

Proszę Państwa, zebrania Rady Rodziców w naszym przedszkolu nie są częste ani zbyt czasochłonne. Odbywają się po to, abyście Państwo, jako przedstawiciele wszystkich Rodziców, mieli prawo decydować w kwestiach dotyczących naszych dzieci. Rozumiem, że każdy Rodzic pracuje, oprócz tego ma obowiązki domowe i coraz mniej czasu. Na wszystko. Sama jestem rodzicem i wiem, jak wygląda codzienność. Proszę jednak pamiętać o tym, że decydując się na pełnienie funkcji w „trójce klasowej”, decydujecie się Państwo na wywiązywanie się z konkretnych obowiązków, w tym, między innymi z obecności na zebraniach Rady Rodziców. Osoby obecne na minionym zebraniu, tak naprawdę straciły swój czas z powodu nieobecności większości.

Jestem zmuszona wyznaczyć kolejny termin zebrania z Radą Rodziców. Będzie to poniedziałek, 18 października, godz. 17.00. Miejsce zebrania to nasza aula przedszkolna.

Mam nadzieję, że wszystkim nam zależy na dobrej współpracy, na podejmowaniu wspólnych decyzji. Wyrażam więc swoje przekonanie o wysokiej frekwencji Państwa na kolejnym spotkaniu.

Pozdrawiam serdecznie,

Beata Krakowska