Leśne Misie czynnie biorą udział w różnych akcjach. Tym razem pomagamy bezdomnym zwierzętom. Zebraliśmy już dużo, a ciągle są donoszone nowe dary. Akcja trwa do 26 października. Nawet mały gest się liczy!