Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczny udział w zbiórce surowców w ramach konkursu „Region Czysty na 6” organizowanym przez ZGO Jarocin w roku szkolnym 2020/2021.

Z wyrazami szacunku

koordynator konkursu,

Nina Badurska