Nasza grupa zakończyła właśnie kolejny projekt edukacyjny pt. Drzewo (Las). Przez trzy tygodnie byliśmy badaczami lasu. Dowiedzieliśmy się, że:
• rośliny w lesie tworzą piętra,
• piętra lasu są mieszkaniem dla wielu zwierząt,
• drzewa różnią się między sobą wyglądem korony, liści, kory i owoców,
• w kasztanach i żołędziach oraz noskach klonowych ukryte są nasiona,
• drzewa gubią liście, aby przetrwać zimowe mrozy.

Aby dokładnie poznać las, wybieraliśmy się na spacery. Zbieraliśmy liczne skarby i bawiliśmy się nimi. Znalezione podczas spacerów okazy pozwoliły nam na zrealizowanie licznych zabaw, działań konstrukcyjnych, plastycznych i badawczych. Zabawy kasztanami były świetną okazją do trenowania rachunków oraz zdolności twórczych.

Nauczyliśmy się też rozróżniać drzewa w lesie oraz gatunki roślin i zwierząt w nim występujące. Zapoznaliśmy się z zasadami, których należy przestrzegać w lesie.

Zachęcamy, aby podczas spacerów rozmawiać z dziećmi na temat drzew. Zapoznawać z gatunkami drzew oraz tłumaczyć, jak ważną rolę odgrywają one w naszym życiu.

Na zakończenie projektu, mieliśmy okazję poczuć pod stopami – bosymi – las. Przeszliśmy się po ścieżce sensorycznej, na której znalazły się ziemia, mech, liście, kasztany, szyszki oraz kamienie. Dziękujemy Pani Klaudii z grupy Tęczowe Misie za stworzenie takiej ścieżki.


Dziękujemy za współpracę podczas projektu i liczymy na Państwa pomoc przy kolejnych.