W październiku Wesołe Misie będą realizowały dwa projekty oparte na programie edukacyjnym „Tablit”:

I oraz II tydzień października : Projekt „Ogród i sad”

cele ogólne projektu:

• Budowanie wiedzy o gospodarstwie (w szczególności o uprawie warzyw i owoców w sadzie i ogrodzie, możliwościach ich wykorzystania, np. w przetworach).

• Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z uprawą oraz przetwarzaniem warzyw i owoców.

• Rozwijanie umiejętności samoobsługowych związanych z przygotowywaniem posiłków.

• Kształtowanie postawy prozdrowotnej – zachęcanie do jedzenia warzyw i owoców.

• Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.

III oraz IV tydzień październik: Projekt „Drzewo”

cele ogólne projektu:

• Budowanie wiedzy o drzewach (w szczególności o częściach drzewa i ich funkcjach).

 • Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z drzewem.

• Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.

• Kształtowanie postawy szacunku wobec roślin i zwierząt.

• Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.

W październiku odbędzie się „Pasowanie na przedszkolaka”- szczegóły podamy w późniejszym terminie.