TYDZIEŃ I- JESIENNA PRZYRODA

CELE OGÓLNE:

1.Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

2.Utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat warunków życia niektórych gatunków zwierząt, w tym również przygotowanie zwierząt do zimy.

3.Budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody i konieczność dbania o nią.

4.Doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów.

5.Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i rozwiązywania prostych zadań tekstowych.

TYDZIEŃ II; KOSZYK PANI JESIENI.

CELE OGÓLNE:

1.Poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu ludzi i zwierząt.

2. Poznawanie roślinności uprawianej na polu, znaczenie wyrazu plony.

3.Rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka.

4.Utrwalenie nazw różnych gatunków owoców, porównania ich wyglądu, miejsca pochodzenia.

5.Poznawanie wybranych środowisk i ich charakterystycznej roślinności.

TYDZIEŃ III: SKARBY JESIENI.

CELE OGÓLNE:

1.Poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt.

2.Doskonalenie umiejętności klasyfikowania obiektów.

3.Zwrócenie uwagi ma rolę jaką odgrywają w życiu człowieka i zwierząt wybrane rośliny.

4.Poznawanie i nazywanie przetworów jesiennych.

5.Promowanie zdrowego stylu odżywiania się.

6.Poznawanie sposobów przygotowywania się ludzi do zimy w tym przetwarzania owoców i warzyw.

7.Rozwijanie słuchu fonematycznego- doskonalenie umiejętności wyróżniania głoski w nagłosie.

8.Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez czytanie globalne krótkich wyrazów, różnicowanie znaków literopodobnych.

TYDZIEŃ 4: NASZA MAŁA OJCZYZNA

CELE OGÓLNE:

1.Poznawanie i wyjaśnianie znaczenia wartości, jaką jest miłość do ojczyzny

2.Budzenie zainteresowania własną miejscowością

3.Poszerzenie wiadomości o temat domów w różnych zakątkach Polski i świata.

4 Utrwalenie znajomości adresu i zasad podawania go osobom obcym

5.Budzenie zainteresowań muzyką ludową i swoim regionem

6.Poznawanie regionalnych strojów ludowych.