Październik Tęczowe Misie zaczęły od projektu DRZEWO z programu Tablit. Dzięki niemu:

  • Budujemy wiedzę o lesie ( w szczególności o piętrach lasu, roślinach i zwierzętach leśnych oraz cyklu życia drzew).
  • Wzbogacamy słownik o pojęcia związane z lasem.
  • Kształtujemy postawy szacunku wobec roślin i zwierząt.
  • Kształtujemy odpowiednie zachowania podczas wycieczek do parku.
  • Tworzymy warunki do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksplorowanie, eksperymentowanie.

Podczas kolejnych dwóch tygodni:

  • Poznamy wartości takie jak: pracowitość i uprzejmość.
  • Poznamy zwierzęta, które zbierają zapasy jesienią.
  • Kontynuujemy poznawanie własnych emocji.
  • Kształtujemy poczucie wspólnoty.
  • Kształtujemy postawy wspołeczne.

Będziemy również uczestniczyć w wydarzeniach: Dzień Drzewa, Dzień Dyni.

Pozdrawiamy serdecznie

Klaudia Kraczek

Nina Badurska