Tematy kompleksowe na miesiąc październik:

I Tydzień – „Idzie jesień przez świat”

II Tydzień – „Jesienna przyroda”

III Tydzień – „Koszyk Pani Jesieni”

IV Tydzień – „Skarby Jesieni”

Wartości omawiane w miesiącu październik:

Wrażliwość – wrażliwe dziecko to takie, które umie wczuć się w emocje innych, dostrzegać piękno świata, ale także krzywdę zwierząt i ludzi – i tego właśnie będą uczyły się Pracowite Misie.

Zdrowie – tu szczególną uwagę zwrócimy na zdrowe odżywianie i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Nasze dzieci podczas zajęć będą m. in.:

– Odkrywały kolejne litery i cyfry,

– Rozwijały sprawność motoryczną,

– Przeliczały elementy, określały ich liczbę, porównywały liczebność zbiorów używając określeń więcej, mniej, tyle samo,

– Utrwalały pory roku,

– Rozmawiały o jesieni oraz spacerowały w poszukiwaniu jej oznak,

– Uczyły się piosenek oraz tworzyły prace plastyczne w tematyce jesiennej.