Odkrywanie litery D,d elementami metody Dobrego startu.
Dzieci z grupy Pracowite Misie wysłuchiwały głosek w nagłosie i wygłosie oraz samodzielnie pisały poznana literę w kaszy.