W piątek po śniadaniu Leśne Misie wzięły udział w uroczystym apelu. Starszaki przypomniały nam patriotyczne wiersze i piosenki.

Następnie udaliśmy się na Rynek w Kórniku, aby wspólnie z innymi dziećmi i Panem Burmistrzem odśpiewać hymn Polski.