U Niedźwiadków na dobre zagościła jesień, dlatego wykonały prace jesienne z kasztanów i masy solnej. Uczą się też jesiennej piosenki „Korale jesieni”. Utrwaliły swoją wiedzę matematyczną z wiewiórką Basią, która liczyła orzechy i robiła zapasy na zimę. Poznały następujące litery: O,o, A,a, E, e, M, m, I, i oraz cyfry : 1, 2, 3, 4 .