Metoda Dobrego Startu została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz.Główne założenie MDS to wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez zabawę i naukę. Zabawa jest zorganizowana w konkretny sposób, a nauka jest aktywna i wielozmysłowa. Co to znaczy?
Profesor Bogdanowicz wypracowała model aktywnego podejścia do pracy z dziećmi. Składa się on z 3 kluczowych elementów: • motorycznego, czyli ćwiczeń ruchowych (usprawnianie), 
• słuchowego, czyli ćwiczeń ruchowo-słuchowych (ruch dominującej ręki do rytmu piosenek, wierszyków; wykorzystywane są baloniki, szarfy, bębenki) 
• wzrokowego, czyli ćwiczeń ruchowo-słuchowo-wzrokowych (rysowanie figur, znaków, wzorów itp. do rytmu piosenki),
Wykorzystanie tych 3 elementów w pracy z dziećmi rozwija u nich te funkcje, które później biorą udział w uczeniu się pisania i czytania. Pomagają też dziecku rozpoznawać lewą i prawą stronę ciała oraz budują świadomość ciała w przestrzeni. W tej metodzie wzbudza się też wrażliwość na słowa, ćwiczy analizę sylabową (bardzo przydatna w nauce czytania).