Przeliczamy pojazdy. Określamy o ile więcej oraz o ile mniej.