Podczas zajęć matematycznych dzieci przeliczały zbiory figur geometrycznych. Poznaliśmy znak „=”.