Marzec, w związku z tym, że jest początkiem wiosny stawia przed nami dużo wyzwań. W tym miesiącu poszerzymy swoje kompetencje z zakresu weterynarii, roślin i pogodzie. Dodatkowo weźmiemy udział w projekcie Tydzień bez zabawek, który pozwoli nam pobudzić swoją kreatywność.

Tydzień I „U weterynarza” i przewidywane osiągnięcia:

– Budowanie wiedzy na temat zwierząt domowych oraz zawodu weterynarza.

– Budowanie umiejętności na temat opieki nad zwierzętami.

– Uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt.

– Kształtowanie postawy opieki nad zwierzętami.

– Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

Tydzień II oraz III projekt „Roślina” z pomocą programu Tablit

• Budowanie wiedzy o roślinach (w szczególności o warunkach koniecznych do wzrostu i rozwoju roślin).

• Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z roślinami i ogrodnictwem.

• Rozbudzanie zainteresowania hodowlą roślin.

• Rozwijanie umiejętności opiekowania się roślinami.

• Wdrażanie do przeprowadzania doświadczeń naukowych.

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

• Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy innych osób, w szczególności pracy ogrodnika.

• Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.

• Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

Tydzień IV „W marcu jak w garncu”

– Budowanie wiedzy na temat pogody.

– Budowanie wiedzy na temat pory roku jaką jest wiosna.

– Uwrażliwienie na naturę.

– Rozbudzanie zainteresowania na temat otaczającego świata.

– Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

Tydzień V„Tydzień bez zabawek”

  • Budowanie postawy proekologicznej.
  • Pobudzenie oraz rozwój kreatywnego myślenia.
  • Budowanie wrażliwości na otaczający świat.
  • Poznawanie nowych form zabawy.
  • Rozwijanie samodzielnego myślenia.