Malowanie farbami to podstawowa technika plastyczna bardzo lubiana przez dzieci. „Wesołe Misie” w tym tygodniu malowały sylwety owoców. Po wyschnięciu prac dzieci zapoznawały się z zasadami bezpiecznego posługiwania się nożyczkami. Z pomocą nauczyciela podejmowały próby wycinania.