Szanowni Rodzice, w miesiącu maju Misiaczki realizować będą następujące tematy kompleksowe:

I Tydzień – „Z KULTURĄ ZA PAN BRAT”- AKCEPTACJA
II Tydzień – „JESTEM KULTURALNY”- AKCEPTACJA
III Tydzień- „KSIĄŻKA- MÓJ PRZYJACIEL”- PIĘKNO
IV Tydzień- „MOJA RODZINA”

Cele ogólne:
• Rozumie znaczenie uczuć w życiu człowiek
• Wykorzystuje dramę jako środka do przekazania emocji
• Poznaje zasady zachowani się w kinie, teatrze
• Dostrzega regularność rytmu
• Potrafi zachować się kulturalnie przy stole oraz podczas uroczystości typu urodziny
• Utrwala znajomość zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia
• Rozwija zainteresowania książkami z bajkami
• Rozumie, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem realnym
• Rozwija umiejętność klasyfikowania ze względu na podana cechę
• Nazywa członków rodziny oraz relacje pokrewieństwa
• Dzieli się wiadomościami na temat życia rodzinnego
• Zapoznaje się ze schematem drzewa genealogicznego
• Uświadamianie sobie uczuć łączących z bliskimi
• Dostrzega i nazywa sytuacje związane z odtwarzaniem i udzielaniem pomocy