Tematy kompleksowe na miesiąc luty:

I Tydzień –  „Siły przyrody”

II Tydzień – „Cztery żywioły”

III Tydzień – „Wielka wyprawa”

IV Tydzień – „Nasze podróże”

Omawiane w tym miesiącu wartości:

  • Ochrona przyrody – kształtowanie postaw proekologicznych i właściwego stosunku do ochrony środowiska
  • Odkrywanie – kształtowanie umiejętności odkrywania, rozwijanie ciekawości i wrażliwości na walory otoczenia

Nasze dzieci podczas zajęć będą m.in.:

  • Odkrywały kolejne litery i cyfry,
  • Rozwijały sprawność motoryczną,
  • Zapoznawały się z żywiołami: woda, powietrze, ziemia, ogień,
  • Doskonaliły umiejętność rozpoznawania i podawania nazw różnych pojazdów, dzielenie ich na powietrzne, wodne i lądowe,
  • Nabywały umiejętność obserwowania, wnioskowania na podstawie pracy z mapą,
  • Poznawały różnorodność świata, poszerzały słownik o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych,
  • Zapoznawały ze zwierzętami zamieszkującymi Arktykę i Antarktydę oraz Sawannę,
  • Rozwijały zdolności plastyczno- techniczne,