Logorytmika to metoda stosowana w logopedii i rehabilitacji osób z wadami słuchu. Polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką: oddziaływaniu na sferę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową dziecka. Nasze zajęcia z logorytmiki prowadzi Pani Asia w towarzystwie Lali Ali, które zabrały nas ostatnio w podwodną podróż pełną dźwięków i ciekawych zadań.