Zaczarowana w lód woda znowu staje się wodą. Cuda!