Odkrywamy literę Y,y elementami Metody Dobrego Startu.
Wysłuchujemy głoskę „Y” w śródgłosie i wygłosie.