W pierwszym tygodniu od 01.11.2021r. do 05.11.2021r.  dzieci zdobyły wiedzę, dotyczącą:

-rozumienia pojęcia „miejsce zamieszkania”;

-kształtowania umiejętności rozróżniania miasta od wsi, uwrażliwienie na piękno wsi;

-uwrażliwienia na potrzebę znajomości adresu zamieszkania;

-kształtowania postawy szacunku dla naszego kraju.

Natomiast w drugim tygodniu , tj. od 08.11.2021r. do 12.11.2021r.dzieci będą zdobywać wiedzę , dotyczącą:

-rozumienia pojęcia Ojczyzna;

-kształtowania postaw patriotycznych;

-wymienianie symboli narodowych;

-nabywania szacunku do kultury góralskiej.

Natomiast w III oraz IV tygodniu listopada „Wesołe Misie” będą się zagłębiały w projekt, pt: „Woda”. Dzieci zamienią się w badaczy i będą budowały swoją wiedzę o wodzie. Podczas tego projektu dziecko będzie m.in. wzbogacało swoje słownictwo związane z wodą, rozwijało umiejętności rozróżniania i nazwania kształtów oraz kolorów.

Dzieci zdobędą umiejętności obserwowania  i opisywania badanych zjawisk, rozwijania języka w aspekcie komunikacyjnym a przede wszystkim rozwijanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń naukowych, prowadzenia obserwacji oraz wyciągania wniosków.