W drugim tygodniu listopada będziemy rozmawiać o Polsce. Poznamy różne krajobrazy występujące w Polsce, „odwiedzimy” Warszawę, stolicę Polski. Utrwalimy sobie wygląd symboli narodowych: godło i flagę Polski. Porozmawiamy również o wolności jako jednej z wartości.

W kolejnych dniach, a dokładnie przez trzy tygodnie (15.11.2021-3.12.20201), będziemy badaczami, ponieważ rozpoczynamy kolejny projekt: Laboratorium naukowców (Magnesy). Podczas jego trwania dowiemy się, że:
• magnesy mają różne kształty i wielkość;
• przyciągają niektóre przedmioty dzięki sile magnetycznej; siła ta jest różna w zależności od magnesu;
• każdy magnes ma dwa końce nazywane biegunami;
• końce magnesów mogą się przyciągać lub odpychać;
• magnesy przyciągają przedmioty poprzez niektóre materiały;
• siłę magnetyczną można zablokować i wówczas magnes nie przyciągnie przedmiotu;
• magnesy wykorzystujemy w codziennym życiu: można je znaleźć w wielu znanych nam urządzeniach.


Aby zdobyć tę wiedzę, przeprowadzimy wiele badań i doświadczeń. Staniemy się również poszukiwaczami magnesów. Naszym zadaniem będzie odszukanie jak największej liczby przedmiotów, w których „ukryły się” magnesy. Ponadto przez cały czas trwania projektu będziemy ćwiczyć orientację w przestrzeni oraz rozpoznawać i nazywać różne
kształty, kolory oraz określać wielkości poszczególnych elementów.