W tym miesiącu omawiane przez nas wartości to : PATRIOTYZM I ROZWÓJ

Patriotyzm jest dla trzylatka pojęciem abstrakcyjnym, trudnym do wytłumaczenia ale spróbujemy je przybliżyć uczestnicząc w ważnych wydarzeniach, prezentując symbole narodowe, hymn, prawidłową postawę względem nich.

Rozwój jest procesem przemiany. Dzieciom zostanie przedstawiony w kontekście zmian zachodzących w ich ciele oraz nabywanych przez nich umiejętności.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I tydzień- „Nasza mała ojczyzna” PATRIOTYZM

II tydzień- „Mój dom – Polska” PATRIOTYZM

III tydzień- Moje hobby” ROZWÓJ

IV/V tydzień- „Ulubione zajęcia” ROZWÓJ

Cele ogólne:

– Rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania, numer domu, patriota

– Kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi.

– Uwrażliwianie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania.

– Kształtowanie postaw patriotycznych.

– Kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju.

– Zapoznanie z legendą o Syrence warszawskiej.

– Rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce.

– Rozpoznawanie symboli narodowych.

– Wzbogacanie wiedzy na temat morza i gór oraz ich charakterystycznych cech.

– Rozwijanie myślenia logicznego w zabawach atematycznych

– Dzielenie na zbiory ze względu na jedną cechę.

– Zapamiętywanie układów ruchowych do piosenek, taniec z rekwizytem.

– Prawidłowe rozróżnianie kolorów i posługiwanie się ich nazwami.

– Ćwiczenie sprawności manualnej, usprawnianie drobnych ruchów ręki.

– Poznanie znaczenia słowa ekologia

– Rozwijanie zachowania proekologicznego

– Dostrzeganie zachodzących i nieodwracalnych zmian w przedmiotach codziennego użytku.