Leśne Misie zapoznały się z tematami o zdrowiu oraz z pracą lekarza. Zorganizowały kącik lekarski. Poznały strój i narzędzia pracy lekarza. Z zainteresowaniem nasłuchiwały bicia serca. Wykonały też prace plastyczne – Odznaka Dzielnego Pacjenta oraz rysunek Pani Lekarki.