Leśne Misie poznały dwuznak Sz, sz. Naszym królem został Szymon.