W tym tygodniu Leśne Misie rozpoczęły projekt edukacyjny – Rolnik i jego praca. Podczas trwania projektu dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy np. Jakie czynności na polu i w zagrodzie wykonuje rolnik? Jakich maszyn używa? W tym celu sporządziły siatkę pytań. Wykonały też pracę plastyczną ” Kurka złotopiórka” i poznały nową piosenkę “Olimpiada w Jarzynowie”. Podczas trwania naszego projektu dzieci oglądały filmy edukacyjne na tablicy multimedialnej – animacje z programu Tablit oraz utrwalały nazwy zwierząt w języku angielskim.