Szanowni Rodzice, w miesiącu kwietniu Misiaczki realizować będą następujące tematy kompleksowe:

I Tydzień – „WIOSNA TUŻ- TUŻ” – TROSKA
II Tydzień – „ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY”- MĄDROŚĆ
III Tydzień- ŚWIĘTO ZIEMI
IV Tydzień- „TAJEMNICE ŚWIATA”- PROJEKT MLEKO – ZABAWA

Nasze cele ogólne:

• kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą
• poszerzanie wiadomości na temat wiosny
• poznanie cyklu rozwojowego motyla
• kształtowanie pojęcia wysoko- nisko, góra- dół
• poznanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych
• nazywanie elementów stołu wielkanocnego
• uwrażliwienie na tradycję
• kształtowanie tradycji „przygotowanie koszyczka do poświęcenia”
• nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych
• poznanie zwierząt kojarzonych z Wielkanocą podczas zabaw naśladowczych
• wdrażanie do zachowań proekologicznych
• poznanie sposobów dbania o przyrodę i zasad zachowania w środowisku przyrodniczym
• poszerzanie wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego
• nazywanie produktów mlecznych
• przeliczanie elementów w dostępnym zakresie
• poznanie etapów przygotowania masła