Serdeczne Misie poznały dziś kolejną literę alfabetu L,l.

Porównywały litery pisane i drukowane, wyszukiwały obrazki na daną literę wśród zgromadzonych zasobów nauczyciela.

Wyszukiwały liter L,l w tekście.

Wypełniały kształt liter krępą i rysowały obrazek na literę l.

Królem I królową literki L,l zostali oczywiście Laurka I Leon.