Słoneczko na naszym przedszkolnym tarasie sprzyjało nam do powstania pięknych , kredą malowanych dzieł.

Zawierały one samą kwintesencję lata zamkniętą w kolorowym , kredowym obrazie.

Dzieła piękne, a radość dzieci bezcenna.