Przedszkole Owocowy Zaułek w Błażejewie os. Gruszkowe 1 zaprasza do udziału w konkursie międzyprzedszkolnym  pt. „Strój Ekologiczny”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie stroju/ubioru ekologicznego, wykonanie zdjęcia stroju i wysłanie go drogą mailową na wskazany adres.

Regulamin konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci wszystkich grup wiekowych z przedszkoli na terenie miasta i gminy Kórnik

Forma pracy: indywidualna (dziecko wykonuje pracę w domu z pomocą rodziców, rodzice wysyłają zdjęcie do swojego przedszkola,  a przedszkole wybiera 3 prace i wysyła zdjęcia do organizatora)

Technika pracy: wykonanie stroju z uwzględnieniem  wartości ekologicznych; ponowne wykorzystanie materiałów lub zastosowanie materiałów z tworzyw ekologicznych.

Kryteria pracy: samodzielność, estetyka, oryginalność, pomysłowość

Przewidywane są 3 nagrody za I, II, III miejsce.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział w konkursie.

Termin nadsyłania prac: 20.11.2021r. na maila: a.wszelaki@p1kornik.pl (musimy je przesłać do organizatora do 22.11.2021r.)

Rozstrzygnięcie konkursu: 24.11.2021r.

Uwagi:

Prace dzieci (zdjęcia) biorące udział w konkursie pozostają na wyłączność przedszkola organizującego konkurs. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu.

Z wyrazami szacunku: Joanna Wszelaki