W naszym przedszkolu realizujemy projekt edukacyjny pt. “Przedszkole jako ośrodek zrównoważonego rozwoju”. Jego celem jest wzbogacenie wiedzy o tematyce przyrodniczej, jak również uwrażliwienie dzieci i rodziców na współczesne problemy świata i środowiska lokalnego. W ramach tego projektu dzieci zapoznały się z Kodeksem Ekologicznego Przedszkolaka i uświadomiły sobie jak ważna jest ochrona środowiska.