Po rozgrzewce w postaci zabaw muzyczno- ruchowych i piosenek o tematyce karnawałowo- zimowej przyszła pora na karnawałowe, matematyczne zadania z treścią.

Tym razem dopełnialiśmy do10 i odejmowaliśmy zgodnie z instrukcją słowną nauczyciela.

Przypominaliśmy sobie również obrazy graficzne poszczególnych liczb.