Pracowite Misie powoli przygotowują się do zimy…

Poznały sposoby przetrwania zimą roślin, zwierząt i ludzi.

Rozmawiały o owocach, warzywach i przetworach z nich.

W zakresie edukacji przyrodniczej i polonistycznej nazywały poszczególne warzywa i owoce, dzieliły wyrazy na poszczególne głoski. Wysłuchiwały pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach.

W zakresie edukacji matematycznej natomiast tworzyły zbiory, przeliczały , używały znaków mniejszości i większości .

Nauczyły się mnóstwa piosenek o tematyce jesiennej i wykonały wiele prac plastyczno- technicznych.

Punktem kulminacyjnym dnia było samodzielne przygotowanie przez dzieci szaszłyków owocowo- warzywnych, które znikały w mgnieniu oka.