Ten tydzień poświęciliśmy jesieni w sadzie.

Rozpoczęliśmy go opowiadaniem Lucyny Krzemienieckiej ,,Jak Koszałek Obałek oczarował sad,,.

Dzieci nazywały przyniesione przez siebie owoce, dzieliły je na krajowe i zagraniczne,układały od najmniejszego do największego, tworzyły zbiory ze względu na kolor, przeliczały owoce w zbiorach.

Pomalowały piękne jabłka farbami.