Początek października poświęciliśmy jesieni w sadzie.

Rozpoczęliśmy zajęcia w dniu 6 października opowiadaniem Lucyny Krzemienieckiej pt: ,,Jak Koszałek Obałek oczarował sad.,,

Dzieci nazywały przyniesione przez siebie owoce, dzieliły je na krajowe i zagraniczne, układały od najmniejszego do największego, tworzyły zbiory ze względu na kolor, przeliczały owoce w zbiorach.

Na koniec zajęć pomalowały farbami piękne, dorodne jabłka.